Mr. Leather ČR - soutěžní rok 2016

Mr. Leather ČR se v roce 2016 nebude konat.
Akce Leather Zone zůstává v platnosti a uskuteční se ve čtvrtek 11. srpna 2016 od 21 hodin v klubu Factory.