O soutěži

V České republice probíhá několik soutěží, které jsou obdobou soutěží krásy, ale se zaměřením na homosexuální komunitu, dosud ale neproběhla žádná soutěž, která by hodnotila pořádné chlapy v kůži. Přitom v zahraniční se tyto soutěže pořádají s dlouholetou tradicí.
Mr. Leather ČR 2017 je další ročník soutěže tohoto druhu v České republice, která vyvrcholí vyhlášením vítěze na slavnostním večeru. V rámci tohoto večera proběhne vyhlášení titulu Mr. Leather ČR Public a Mr. Leather ČR.

Více informací je možné nalézt v soutěžním řádu nebo v častých dotazech.

Přihlášky

V období od 1. 1. do 11. 3. 2017 prostřednictvím formuláře na tomto webu.

Porota soutěže

Na hodnocení kandidátů se značnou částí podílí porota, která je složena ze zástupců zahraničních klubů a organizací. Typicky to bývají například vítězové Mr. Leather z okolních zemí.

Soutěžní kola

Do finále postupuje 7 kandidátů, které vybere porota.

  • Neveřejné kolo: Rozhovor s porotou
  • Veřejné kolo 1: Rozhovor s moderátorem
  • Veřejné kolo 2: Volná disciplína
  • Veřejné kolo 3: Přehlídka do půl těla
V neveřejném kole se porota každého kandidáta ptá na několik otázek. Hodnotí se v několika kategoriích - celkové vystupování, oblečení, jazyková výbava apod. Toto kolo tvoří 40% celkového hodnocení. Veřejná kola probíhají před publikem, které hodnotí spolu s porotou. Porota hodnotí vystupování před lidmi a celkový dojem. Publikum hlasuje pomocí hlasovacích lístků. Veřejná kola tvoří 60% celkového hodnocení (30% publikum + 30% porota).

Doprovodná soutěž - Mr. Leather ČR Public

Hlasování na internetu bude zahájeno 1. 4. a ukončeno bude na slavnostním večeru. Kandidát, který získá nejvíce hlasů na internetu obdrží titul Mr. Leather ČR Public.Soutěžní řád   Časté dotazy